Materijali za natječajna Povjerenstva

Preuzmite ih klikom na link:

  1. Odluka o imenovanju Povjerenstva za administrativnu provjeru
  2. Poslovnik o radu Povjerenstva za administrativnu provjeru
  3. zapisnik o ispunjavanju uvjeta
  4. Odbijenica
  5. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijava
  6. Poslovnik o radu Povjerenstva za ocjenjivanje
  7. Obrazac za ocjenu kvalitete programa
  8. Zbirni zapisnik o procjeni programa
  9. Izjava o sukobu interesa