Natječaj za sufinanciranje programa u području sporta za 2020. godinu

 1. Javni natječaj za sufinanciranje preuzmite ovdje.
 2. Upute za prijavitelje preuzmite ovdje.
 3. Popis priloga koji se prilažu prijavi preuzmite ovdje.
 4. Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja preuzmite ovdje.
 5. Izjavu o nekažnjavanju preuzmite ovdje.
 6. Obrazac opisa programa ili projekta preuzmite ovdje.
 7. Obrazac za ocjenu kvalitete programa preuzmite ovdje.
 8. Primjerak ugovora o sufinanciranju za 2020. godinu preuzmite ovdje.
 9. Obrazac proračuna programa ili projekta preuzmite ovdje.
 10. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa(do 31.1.2021.) preuzmite ovdje.
 11. Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta(do 31.1.2021.) preuzmite ovdje.