Upute za izradu Statuta

Ovdje možete preuzeti vodič za osnivanje udruge. U njemu je sadržana uputa za izradu Statuta.