Pikado klub Zaprešić

Adresa: Ljudevita Gaja 60, 10290 Zaprešić
Predsjednica: Hrvoje Blagović, Mob: 091 537 8156
Email: hblagovi@gmail.com
IBAN: HR9224840081105148308
OIB: 15044668235