Natječaji

Natječaj za sufinanciranje programa u području sporta za 2020. godinu

Javni natječaj za sufinanciranje preuzmite ovdje. Upute za prijavitelje preuzmite ovdje. Popis priloga koji se prilažu prijavi preuzmite ovdje. Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja preuzmite ovdje. Izjavu o nekažnjavanju preuzmite ovdje. Obrazac opisa programa ili projekta preuzmite ovdje. Obrazac za ocjenu kvalitete programa preuzmite ovdje. Primjerak ugovora o sufinanciranju za …

Natječaj za sufinanciranje programa u području sporta za 2020. godinuRead More »