Adresa: Vladimira Novaka 23, 10290 Zaprešić

Predsjednik: Darko Varošanec

Mail: mrkzapresic@gmail.com

IBAN: HR9123600001101463123

OIB: 29584096684